Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

wrednycharakter
19:19
wrednycharakter
19:18
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viabansujdziwko bansujdziwko

June 23 2015

wrednycharakter
18:25
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viamissmiserable missmiserable
wrednycharakter
18:23
Jedz żelki. One są jak kawałki wszechświata na języku.
— niezastąpiona @luthinee
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viasalma7891 salma7891
wrednycharakter
18:18
1541 8b50
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wrednycharakter
18:17
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxannabelle xannabelle
wrednycharakter
18:17
Reposted fromtfu tfu viaxannabelle xannabelle
wrednycharakter
18:12
6885 4bdd 500
Reposted frompoisoned-life poisoned-life viaxannabelle xannabelle
wrednycharakter
18:11

looking in the mirror:

“I need to lose weight”

2 minutes later:


wrednycharakter
18:10
7689 5259 500

June 18 2015

wrednycharakter
17:30
6878 5bc2
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialiars liars
wrednycharakter
17:26
4085 2f76
Reposted fromxalchemic xalchemic viakjuik kjuik

June 16 2015

wrednycharakter
19:24
Reposted fromtowo85 towo85 viakryczka kryczka
wrednycharakter
19:24
3293 fa6b 500
wrednycharakter
19:24
wrednycharakter
19:23

June 15 2015

wrednycharakter
20:12
1118 b727
NO CO? REALISTKA.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wrednycharakter
20:12
1118 b727
NO CO? REALISTKA.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wrednycharakter
20:10
9399 5d53 500
tak mi dopomóż
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wrednycharakter
20:09
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl