Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

wrednycharakter
20:10
9399 5d53 500
tak mi dopomóż
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wrednycharakter
20:09
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
wrednycharakter
20:08
1647 7fe8
a nie Brzechwa?
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wrednycharakter
19:30
3771 e00c 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viabe-awesome-today be-awesome-today
19:29

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

wrednycharakter
19:29
2449 953e 500
dokładnie tak.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wrednycharakter
19:28
wrednycharakter
19:27
5597 f84d
Reposted fromjohankam johankam vianocnatesciowa nocnatesciowa
wrednycharakter
19:26
1134 87d7
wrednycharakter
19:25
wrednycharakter
19:23
9928 0207
Reposted fromkjuik kjuik vianocnatesciowa nocnatesciowa
wrednycharakter
19:10
wrednycharakter
19:10
wrednycharakter
19:09
wrednycharakter
19:09
Opiekować należy się pizdusiem.
Prawdziwego mężczyznę się wspiera.
— Paweł Rawski | http://www.blog.pawelrawski.pl/relacje/jestescie-slepe-2/
wrednycharakter
19:07
9224 881a
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
wrednycharakter
19:05
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
wrednycharakter
19:05

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka viapannozuzanno pannozuzanno
19:04
wrednycharakter
19:04
2851 3c46 500
Reposted frompolaczetto polaczetto vianocnatesciowa nocnatesciowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl